Op 29 augustus 2019, ontving de Wmr1 Jeroen Lammers, de zilveren medaille voor 24 jaar eerlijk en trouwe dienst. De uitreiking vond plaats op de Margrietkazerne in Wezep waar Jeroen werkzaam is bij 101 CBRN verd cie.

Hij ontving de medaille uit handen van Commandant CBRN verd cie, de Majoor Zomer, tijdens een bijzonder appèl. Onder toeziend oog van zijn echtgenote Sylvia, zijn kinderen en zijn moeder, werd door zijn commandant de loopbaan van Jeroen onder de loep genomen.

Jeroen heeft de afgelopen 24 jaar, zowel operationeel als in opleidingsland zijn spreekwoordelijke steentje bij gedragen. Niet alleen bij de Landmacht maar ook bij de luchtmacht waar hij ooit als dienstplichtige in 1994 begon. Op zijn 17e is hij vervroegd voor zijn dienstplicht opgekomen in de hoop dat hij chauffeur op een rupsvoertuig kon worden. Helaas pakte dat anders uit en is hij als “LBer” (Luchtmacht bewaking) 9 maanden op vliegbasis Volkel geplaatst geweest. Omdat dit niet was waar zijn hart lag, solliciteerde hij bij de landmacht waar hij rijder werd bij de 11e Afdeling Rijdende Artillerie (11 AfdRA). In 1999 volgde een uitzending naar KOSOVO met KFOR 1 wat, zoals bij een ieder wel bekend, een zware periode is geweest voor velen. Na die tijd besloot Jeroen het bedrijf achter zich te laten maar dat bleek van korte duur. Hij miste de kameraadschap en na een maand of 6 was hij weer terug als batterijopper toegevoegd. Nadat hem gevraagd was of de KMS iets voor hem was, besloot hij die stap te wagen en vanaf 2003 werd hij onderofficier bij ons wapen. Jeroen zijn loopbaan kenmerkt zich door diversiteit. Van vuurleider bij de sie 3 van de 11 AfdRA, stafonderofficier operatien, eveneens bij de sie 3, en stukscommandant PantserHouwitzer(PzH2000NL) bij de 2e Batterij tot commandant munitie bewakingsgroep bij de 3e batterij.  In 2008 is Jeroen uitgezonden geweest met TFU6 naar Afghanistan (DehRawod) waar hij met de PzH2000NL, garant stond voor de grondgebonden vuursteun aan de eenheden in het gebied. Gelukkig was dit een relatief rustige periode dus veel inzet hebben ze niet gehad. Na deze periode heeft hij het operationele veld tijdelijk ingeruild voor de opleidingswereld en heeft hij gewerkt als instructeur op school Noord. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus in 2011 kwam Jeroen terug naar ’t Harde waar hij geplaatst werd bij de stafbatterij van 11 AfdRA, als C- weermeetploeg. Na een korte periode zwevend te zijn geweest, geplaatst bij het ROC KMS om opleiding te gaan geven aan het Deltion College in Zwolle. Sinds 2017, is Jeroen werkzaam bij de CBRNverdcie van 11 Genie Bataljon in Wezep waar hij nog altijd met trots, de kwartiermuts draagt.

Omdat 101 CBRNverdcie, waar Jeroen op dit moment nog werkt, een genie eenheid is,  was tijdens de receptie ook de regimentsadjudant (RA) Adjudant van Gurp aanwezig en werd Jeroen verrast met de welbekende genistentraditie ……… Tradities van de Genie zijn er niet alleen voor genisten, maar voor allen die werkzaam zijn binnen een genie eenheid. Deze tradities hebben ten doel het bevorderen van saamhorigheid en kameraadschap binnen het Regiment. Het uitdragen van deze tradities gebeurt bij zoveel mogelijk gebeurtenissen; bij dienstverlating, vertrek naar een missiegebied, uitvaarten en in dit geval, bij de medaille uitreiking van Jeroen. Meest opvallend is de aanwezigheid van een Marketentster. Vroeger reisde zij mee met de troepen. Tegenwoordig staat zij symbool voor het thuisfront; zonder hun steun kunnen wij militairen ons werk niet doen. Om het thuisfront van Jeroen te bedanken mocht hij namens het Regiment een aantal Regimentsboeketten, welke bestaan uit een enkele rode roos, uitreiken aan zijn dierbaren. Jeroen werd in ook in de gelegenheid gesteld een eregalerij samen te stellen. Deze bestond uit de hoogst aanwezige Genist, de jubilaris, de Regimentsadjudant en 6 personen die door de jubilaris uitgenodigd werden omdat deze, om wat voor reden dan ook, belangrijk zijn geweest in zijn loopbaan. De afsluiting bestond uit het gezamenlijk zingen van het Mineurslied en met een brandewijn toosten op het Regiment en de Jubilaris.

Vanaf 2020 zal Jeroen weer wat vaker te zien zijn omdat hij weer terug komt naar het Vustco. Hij wordt medio April geplaatst bij de Sie2 van de Afdeling.

Het bleef nog lang gezellig …….