OVER ONS

Op 28 oktober 1976 is de VERENIGING ONDEROFFICIEREN ARTILLERIE (V.O.O.A.) opgericht voor alle onderofficieren van de Artillerie (actief en postactief).
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van een hechte saamhorigheid onder de onderofficieren van de Artillerie in het bijzonder en voor de onderofficieren van de Krijgsmacht in het algemeen.

Wat biedt de V.O.O.A. u?

De V.O.O.A. is een vereniging die zich inzet om de saamhorigheid onder de leden te bevorderen en de esprit de corps te versterken. De tradities, belangen en eigenschappen van alle drie de Korpsen (KVA, KRA en KLUA) worden daarbij niet uit het oog verloren.
Met andere woorden; EEN VERENIGING VOOR ALLE ARTILLERISTEN

Hoe doet de V.O.O.A. dit?

De V.O.O.A. tracht dit te doen door:

  • De onderlinge contacten van haar leden zoveel mogelijk te bevorderen
  • Het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten
  • Het organiseren van activiteiten waarbij het gezellig samenzijn en elkaar in een andere omgeving ontmoeten en leren kennen centraal staan zoals bv; een brunch, een bbq, een familie-uitje etc.
  • Het verzorgen van een verenigingsblad (Artilia) en een website (www.vooa.nl) waarin de actualiteiten voor u bekend worden gesteld zoals bv; jubilea, bijzondere gebeurtenissen maar ook alles wat u meemaakt op de kazerne of tijdens oefeningen.
  • Het bewaken van het correct nastreven van de doelstelling en het tegengaan van misbruiken ten aanzien van die doelstelling.

Voor wie is de V.O.O.A.?

Deze vereniging is bestemd voor alle onderofficieren van de Artillerie, actief en postactief.

Wat te doen om u aan te sluiten bij deze geweldige vriendengroep?

Door het invullen en afgeven of insturen van het aanmeld/incassoformulier wordt u lid van de V.O.O.A. en gaat u ook genieten van alles wat de V.O.O.A. zijn leden te bieden heeft.