Het is vandaag 09 januari 2020, de dag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de V.O.O.A. en van de viering van de 343e verjaardag van de Artillerie. Op 11 januari 1677 is de Artillerie opgericht en dat vieren we dan ook jaarlijks bij de officieren en onderofficieren van de Artillerie. Deze verjaardag wordt op initiatief van de Wapenoudste der Artillerie (WOA), sinds kort is dat de bgen W.S. Rietdijk, gevierd en de projectleider daarvan is de commando-adjudant Vustco, René Raas, en als zodanig verantwoordelijk voor de organisatie van die viering. Hij wordt daarbij op een aantal onderdelen ondersteund door het bestuur van de V.O.O.A..

Om 09.00 uur afgesproken met het bestuur van de V.O.O.A. om bijeen te komen in de koffiekamer van de School Vuursteun om de laatste details voor deze dag door te spreken zodat dit ook weer een succesvolle dag voor de V.O.O.A. kan gaan worden.
Na het doornemen van het verloop van de dag heeft eenieder een deeltaak gekregen om alles klaar te zetten, op te bouwen en te controleren zodat we rond 11.30 uur klaar zijn met de voorbereidingen en we met het bestuur van een gezamenlijke lunch kunnen gaan genieten.
Nieuw dit jaar is, voorafgaande aan de ALV, dat alle Theo van der Aart (TvdA) spelddragers ook zijn uitgenodigd om aan deze lunch deel te nemen. Dit is door het bestuur ingevoerd om de TvdA spelddragers, die toch niet voor niets die speld hebben ontvangen, te eren en te bedanken voor hun vaak zeer lange inzet voor de V.O.O.A.. De reacties op dit initiatief is positief ontvangen want van de 22 benoemde TvdA spelddragers (waarvan er nog 17 in leven en in Nederland aanwezig zijn en hiervan 3 door omstandigheden hebben moeten afzeggen) zijn 10 TvdA dragers bij deze lunch aanwezig. Een meer dan gezellig weerzien met deze (veelal) oud-onderofficieren en na de “leuk je weer te zien”, “hoe is het met jou?” en “thuis alles goed?” nam de voorzitter kort het woord om allen hartelijk welkom te heten, een moment stilte te houden en een smakelijke lunch toe te wensen.

Na een uitstekende, en vooral gezellige, broodjeslunch is het gezelschap richting gebouw 206 gelopen om daar in de hal bij de Frans van der Knaapzaal, waar de ALV wordt gehouden, klaar te gaan staan om de eerste gasten voor de ALV te ontvangen. De ontvangst stond gepland vanaf 13.00 uur, maar reeds om 12.30 uur kwamen de eerste leden van de V.O.O.A. al binnen. Ook dit jaar was het reünie gehalte zeer hoog en al snel was het een kakofonie van geluid in de hal. De laatste nieuwtjes werden uitgewisseld, herinneringen werden opgehaald en ook de bekende sterke verhalen uit de categorie “weet je nog toen” kwamen aan bod.

Maar rond de klok van 13.20 uur werd er toch met luide en duidelijke stem aan eenieder verzocht om plaats te nemen in de Frans van der Knaap zaal zodat het bestuur om 13.30 uur een aanvang kon gaan nemen met de ALV 2020. De opkomst voor deze vergadering was, net als de voorgaande jaren, weer prima en met meer dan 60 leden in de zaal kon het bestuur alleen maar tevreden zijn.

Om 13.32 uur gaf de wnd. Voorzitter, Paul de Regt, met een luide klap van de voorzittershamer het teken dat de vergadering was begonnen.In een kleine twee uur heeft daarna de vergadering plaatsgevonden en net voor de klok van 15.15 uur klonk er weer een ferme klap ten teken dat de Algemene Leden Vergadering 2020 van de V.O.O.A. was afgelopen met als resultaat een nieuw bestuur om het komende jaar de V.O.O.A. te besturen en een Commissie van Goede Diensten (CVGD) met 2 nieuwe leden om dit bestuur te ondersteunen.

De samenstelling van het bestuur is voor dit jaar als volgt;
Voorzitter Paul de Regt;
Penningmeester Iwan Swinkels;
Secretaris en webmaster Peter Jacobs;
Redactiecommissie Bart Klijn;
Activiteitencommissie Remco Frijstein en Joery de Busser, waarbij Joery ook beheerder is van de FB-pagina.

De samenstelling van de CVGD is voor dit jaar als volgt;
Voorzitter Gerrit Bosch;
Lid Eric Treffers;
Lid Cees Damen.

Na deze vergadering heeft het gezelschap (na een korte koffiepauze) deelgenomen aan een enquête om informatie over een aantal onderwerpen te krijgen waar het bestuur van de V.O.O.A. dan weer mee verder kan. Deze enquête werd uitgevoerd middels een vragensysteem op je mobiele telefoon en na wat instructies en hulp zo links en rechts zaten de leden klaar om de vragen te beantwoorden. Een enkeling zonder mobiele telefoon (ja, ze bestaan nog en dat is ook prima) heeft de enquête op papier ingevuld, zodat ook hun mening wordt meegenomen.
Al met al een leuk en interessant experiment.

Overigens terwijl deze enquête aan de gang was vond er op een andere locatie (officierskantine) ook een belangrijk onderdeel van de dag plaats. Het is namelijk gewoonte dat de WO een gesprek heeft met de onderofficieren die het afgelopen jaar de dienst hebben verlaten.
Daarbij zijn ook de korpscommandanten en korpsadjudanten van het Korps Veld Artillerie, Korps Luchtdoel Artillerie, Korps Rijdende Artillerie, de commando-adjudant Vustco en de voorzitter van de V.O.O.A. (veelal) aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt er door de WO kort teruggeblikt met de dienstverlaters op hun periode bij defensie en krijgen zij van de WO een aandenken aan dit gesprek en hun diensttijd.

Na dit kleine intermezzo is eenieder zijn gang gegaan om, rond de klok van 16.30 uur, zich in te melden bij het Wmr Kruithofpaviljoen waar de viering van de 343e verjaardag van de Artillerie voor de onderofficieren plaats ging vinden.
Zoals al eerder beschreven wordt deze verjaardag op initiatief van de WO gehouden en is het bestuur van de V.O.O.A. daarbij ondersteunend. De ontvangst in de hal van het Wmr Kruithofpaviljoen is een onderdeel van de werkzaamheden bij die viering welke voor rekening wordt genomen door het bestuur en in dit geval zaten Iwan Swinkels, Remco Frijstein en Joery de Busser achter de inschrijflijsten. Dit om de gasten te ontvangen, van informatie te voorzien en natuurlijk om niet leden van de V.O.O.A. erop te wijzen dat het veel handiger is om wel lid te worden en daardoor deel te nemen aan al die leuke activiteiten die de V.O.O.A. dit jaar op het programma heeft staan en dat voor het luttele bedrag van € 15,00 per jaar. (inschrijven)
Uiteraard werd iedereen bij binnenkomst in de zaal een Barbarabitter aangeboden.

Zo rond de klok van 18.00 uur waren er ongeveer 220 onderofficieren aanwezig om, en dat is ook een jaarlijks terugkerend onderdeel van de viering, naar het buiten opgestelde Fanfare Korps Bereden Wapens (FKBW) te gaan luisteren.
Nadat zij hun muziek aan de toegestroomde onderofficieren en officieren (want die vieren de 343e verjaardag natuurlijk ook op deze dag en wel in hun eigen officierscantine) ten gehore hadden gebracht werden ze hartelijk bedankt door de WO, de brigadegeneraal Rietdijk. Hierna zijn de muzikanten weer vertrokken en de onderofficieren en officieren teruggekeerd naar de locaties van de viering.

 

De commando-adjudant René Raas, nam nadat iedereen nog even de gelegenheid had gekregen om een drankje en een hapje te nemen, daarna het woord om het gezelschap van onderofficieren toe te spreken.

Klik op de foto voor zijn toespraak
(staat in downloads)

 

Nadat hij was uitgesproken was het weer tijd voor een hapje en een drankje en kon het gezelschap een volgend vast item van de viering, de toespraak van de WO, rustig afwachten.
Na ongeveer een kwartiertje was het zover en stond de generaal klaar achter het spreekgestoelte om zijn toespraak te houden. Na een zeer uitgebreide persoonlijke introductie (hij is tenslotte nieuw als WO en wilde zich voorstellen aan het gezelschap), begaf de generaal zich toch wat meer op de inhoudelijke kant van defensie in het algemeen en de Artillerie in het bijzonder. Nog een vast onderdeel van deze viering is dat de WO de prijs voor “the best man/woman” uitreikt.

De best man bestemd voor de Luverdbt van het DGLC was dit jaar de wmr Leroy Dingemanse waarover de WO het volgend had te zeggen:


Door zijn gedreven en leergierige houding heeft wmr Dingemanse zich als externe doorstromer in snel tempo de kennis en vaardigheden behorende bij de functie van Gpc Fennek eigen gemaakt.
Door zijn sterke communicatieve vaardigheden weet hij in korte concrete bewoordingen zijn punt duidelijk te maken. Hierbij durft hij kritisch te zijn naar zichzelf en anderen waarmee hij een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van zijn collega’s.
Wmr Dingemanse heeft zich tijdens deze opleiding altijd professioneel opgesteld. Tevens is hij zeer proactief waardoor hij snel kansen onderkent en deze adequaat weet te benutten.
Gedurende oefeningen haalt de wmr Dingemanse het beste uit zichzelf en zijn crew. Vooral door ervaringen te delen en de kwaliteiten van zijn personeel te benutten weet hij altijd tot een uitstekend resultaat te komen.
Wmr Dingemanse is een leidinggevende met een natuurlijk overwicht waardoor hij snel draagvlak creëert bij zijn omgeving. Leidinggeven lijkt hem daardoor makkelijk af te gaan.
Wmr Dingemanse laat hiermee zien over alle benodigde competenties te beschikken. En bovendien bezit hij een uitstekende attitude om als onderofficier leidinggevende aan de slag te gaan.

De best man bestemd voor de Artillerie was dit jaar de wmr Roy Wezenberg en over hem had de WO het volgende te melden:


De wachtmeester Roy Wezenberg heeft zich in de VTO laten zien als een gedreven persoon.
Hij was een vraagbaak voor eenieder en wist door zijn houding en het durven van het stellen van vragen de instructeurs uit te dagen.Daarnaast kan betrokkene goed uit zijn woorden komen als hij de leiding heeft. Hij heeft dat van nature en hoeft daar weinig voor te doen.
De wachtmeester heeft het in zich om verder te kijken als dat wat van hem gevraagd wordt. Hij zoekt gevraagd en ongevraagd naar verdieping.
Roy is in de omgang een prettig mens en deelt zijn kennis met anderen.
Hij voelt zich verantwoordelijk voor alles wat hem is toebedeeld zowel personeel als materieel.
Hij draagt door zijn persoonlijkheid bij aan een goede onderlinge sfeer en helpt anderen daar waar nodig.
Hij heeft de VTO algemeen en aansluitend de 120mm opleiding zonder enig probleem doorlopen.

Beide onderofficieren zijn voor deze prestatie door de WO gewaardeerd met een “high tech” Samsung horloge.

Hierna kwam de WO tot de afsluiting van zijn toespraak en is hij teruggekeerd naar de officierscantine om daar samen met de aanwezige officieren van de Artillerie de viering te vervolgen.

De onderofficieren hadden ondertussen, nadat de commando-adjudant met de dienstverlaters de maaltijd had geopend, het sein gekregen dat ook zij gebruik konden maken van de maaltijd. En ook hier weer een vast onderdeel van deze mooie traditie, namelijk een zeer uitgebreide rijstmaaltijd. Uitstekend klaargemaakt door ons eigen Paresto koks en uitgeserveerd door het Paresto personeel.
Prima verzorgd, goed eten en van deze maaltijd wordt altijd gretig gebruik gemaakt.

Na de maaltijd verzamelt men dan weer in de zaal van de viering en daar wordt het geheel in een meer dan gezellige sfeer voortgezet.
Het bleef nog lang rumoerig en gezellig.

Tot volgend jaar

Peter Jacobs
Secretaris V.O.O.A.

Categorieën: Nieuws