Geachte V.O.O.A. leden,

Met onmiddellijke ingang heeft het bestuur van de V.O.O.A. alle voorbereidingen ten aanzien van de komende activiteiten voor onbepaalde tijd opgeschort.

Op korte termijn betekent dit dat de brunch van 29 maart is geannuleerd (maar dat is al in een eerder stadium uitvoerig gecommuniceerd) en dat de barbecue van 03 juni vooralsnog ook niet doorgaat.

De activiteiten die gepland stonden voor wat verder in de tijd blijven uiteraard op de agenda staan en krijgen van ons de nodige aandacht zodra dit weer is toegestaan.

Zodra het sociale leven in Nederland weer is/wordt hersteld en de verboden zijn ingetrokken gaat het bestuur bezien, al naar gelang de datum waarop we dan zijn aangekomen, wat er weer voor u kan worden georganiseerd.

Bestuur V.O.O.A.

Categorieën: Nieuws