Kapitein B.D. Gerrit Bosch benoemd tot erelid

Gepubliceerd door V.O.O.A. op

Kapitein B.D. Gerrit Bosch benoemd tot erelid

In november 2020 zijn alle leden via een brief op de hoogte gesteld van het voorstel om Gerrit te benoemen tot erelid van onze vereniging. De vele reacties hierop gaven het bestuur het vertrouwen dat dit idee op ruime steun kon rekenen vanuit het ledenbestand. Desondanks is er over het voorstel gestemd, zoals de statuten dat voorschrijven, tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 25 februari jongstleden. Ook hier is unanieme overeenstemming gebleken en dus is Gerrit tijdens de ALV met recht benoemd tot het 7e erelid van de V.O.O.A.

Theo van der Aart, Joseph Majoie, Frans van der Knaap, Rob van der Pol, Ad Beekmans en Cees Damen gingen hem voor. Gerrit is benoemd met de volgende redenen; Meer dan 30 jaar is Gerrit verbonden geweest aan de Vereniging Onder Officieren Artillerie. Met tomeloze inzet en enthousiasme heeft hij meerdere functies binnen het bestuur bekleed. Als lid van de activiteitencommissie, algemeen bestuurslid, lid van de redactieraad en een aantal jaren als voorzitter. Na zijn voorzitterschap is hij de vereniging altijd blijven ondersteunen door het redigeren van kopij voor de Artilia en als lid van de Commissie van Goede Diensten.

Gerrit toont keer op keer aan een duizendpoot te zijn die gevraagd en ongevraagd advies en assistentie geeft, zowel binnen de vereniging als daar buiten. Door zijn enorme uitgebreide kennis en ervaring is hij van onschatbare waarde als steun voor het zittende bestuur. Niets is hem te veel en hij is te allen tijde bereid tijd vrij te maken om het bestuur te ondersteunen.

Gerrit is een icoon voor alle onderofficieren in het algemeen en voor de Vereniging Onder Officieren Artillerie in het bijzonder.

Categorieën: Nieuws