Vandaag, 07 november 2019, was de dag waarop de gouden medaille, voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst, werd uitgereikt aan de Adjudant der Rijdende Artillerie, Johan Duijs.

De ceremonie en receptie vonden plaats op een kleine appelplaats voor de deur en binnen in de Agora zaal van gebouw W, van de historische Bernhardkazerne te Amersfoort. Dit is ook de plek waar Johan op dit moment werkt, namelijk bij het Land Training Centre (LTC)

Bij aankomst op de locatie werd ik bij de deur van het gebouw, opgevangen door een breed glimlachende Johan, die er duidelijk plezier aan had om al die bekende gezichten die hij had uitgenodigd weer te zien.
Johan wees mij de weg naar de ontvangstlocatie waar ik werd begroet door C- LTC de kolonel R.H. van Harskamp.

Toen de gasten zich aldaar hadden verzameld nam de LTC-adjudant, adjudant van den Berg, het woord om kort de procedure, die deze middag gevolgd zou worden, aan de gasten uit te leggen.
Hierna werden de militairen van het LTC, de militair genodigden en de burger gasten, onder begeleiding naar de juiste locatie op de appelplaats gebracht.

Nadat eenieder zijn positie had ingenomen en er rapport was ingenomen moest Johan uittreden en zich melden bij de C-LTC. Hem werd verzocht om front naar de eenheid te maken waarna de C-LTC het besluit liet voorlezen van de toekenning van deze medaille aan Johan.
Aansluitend werd hem door C-LTC de gouden medaille opgespeld.

Na deze ceremonie hield de C-LTC een toespraak waarin hij de nadruk heeft gelegd op het hoe en waarom van deze medaille. Als laatste heeft hij het Rijdende Artillerie Lied (Rijderslied) laten spelen waarbij een aantal aanwezige rijders meezongen, waaronder natuurlijk Johan.
Voor de liefhebbers heb ik een link bijgevoegd: https://www.youtube.com/watch?v=dkl5OksHVaY

Na het afmelden van de eenheden werd de echtgenote van Johan opgehaald in de gastentent en zijn zij samen, nadat ze onderweg ook Johan verzochten om mee te gaan, vertrokken naar de receptieruimte (de Agora zaal) waar de hapjes en drankjes al op iedereen lagen te wachten.

De receptieruimte liep al snel vol met alle genodigden en het was een erg gezellige boel, waarbij het net leek of er een reünie aan de gang was. Vele bekenden kwamen elkaar na lange tijd weer tegen en de gesprekken kwamen snel op gang. Nadat een deel van de gasten Johan en zijn familie hadden gefeliciteerd en diverse cadeaus van eigenaar waren gewisseld nam C-LTC nogmaals het woord om de loopbaan van Johan door te nemen.

Een meer dan leuke toespraak waarin hij de functies van Johan beschreef en waarbij zeer regelmatig wat anekdotes werden aangehaald die duidelijk tot de verbeelding van Johan en de overige aanwezig spraken.
Hierna heeft Johan nog kort de aanwezig toegesproken waarin een lach en een traan niet ontbrak, chapeau Johan.


Dit was tevens het einde van het officiële gedeelte en kon men doorgaan met het feliciteren van Johan en zijn familie. Vele cadeaus werden overhandigd en aan de reacties te zien en te horen van Johan vielen die best in de smaak. Nadat er nog een groepsfoto van het gehele gezelschap was gemaakt ging de receptie in alle gezelligheid nog een tijdje door.

Al met al een waardige en keurige ceremonie die recht doet aan de mens en militair Johan Duijs.

Johan het was mij een eer en genoegen om hierbij aanwezig te mogen zijn en dit stukje tekst te schrijven voor publicatie op onze website en het blad Artilia.

Wnd. Secretaris V.O.O.A.
Peter Jacobs