Wie ben je, waar kom je vandaan en wat zijn je ambities binnen de artillerie?

 Mijn naam is Adam de Bekker, ik ben 22 jaar en woon sinds kort in Uden. In april 2018 ben ik opgekomen op de KMS in Ermelo. Nadat ik dit traject succesvol had afgerond, ging mijn voorkeur uit naar de artillerie. Voor mij was dit nog een onbekende wereld, maar wel een tak van defensie die mijn aandacht trok. Uiteindelijk – na een aantal gesprekken en meeloopdagen binnen de artillerie – had ik dan toch de knoop doorgehakt. Kijkend naar mijn ambities binnen de artillerie hoop ik uiteindelijk terecht te komen als FO binnen het FST. Een klein team met een grote verantwoordelijkheid en meedenken in het grotere geheel zijn voornamelijk de aspecten die mij aanspreken.

 Hoeveel man in de klas?

17 maart ben ik begonnen aan de VTO ART ALG samen met 5 andere collega’s . De week voor opkomst was er nog onduidelijkheid of de opleiding van start zou gaan of niet. Uiteindelijk is er toch gekozen om het door te laten gaan. Natuurlijk ben ik blij dat deze keuze is gemaakt (thuiszitten is ook maar niks), maar dit neemt natuurlijk ook een aantal gevaren met zich mee. De opleiding wordt behoorlijk aangepast om de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk te waarborgen. Desalniettemin blijft het lastig om deze richtlijnen te volgen. Uiteindelijk slaap je met elkaar op de legering, sport je drie keer per week met elkaar en gaat eenieder elk weekend weer naar huis richting vrienden en familie. Ik merk wel dat regelmatig wordt gepeild wat wij als leerlingen van de situatie vinden en er terugkoppelingen worden gedaan vanuit het kader met betrekking tot de vorderingen.

 VTO ALG hoe bevalt het?

 Op dit moment zitten we in week 4 van de VTO ALG. De opleiding is herschreven met nog steeds hetzelfde doel, namelijk een algemeen beeld te creëren van de artillerie. Wij hebben natuurlijk zelf geen referentiekader wat betreft vorige VTO’s, maar merken wel dat we in korte tijd veel meekrijgen over het optreden binnen de artillerie. Dit wordt voornamelijk gedaan middels COVO en ‘het nieuwe leren’. Op de maandag krijgen we bijvoorbeeld een bevelsuitgifte, waarbij we vervolgens de hele week bezig zijn om dit uit te werken. Hier en daar worden er handvatten meegegeven vanuit het kader, maar uiteindelijk is het doel om er zelf achter te komen hoe er wordt opgetreden. Als onze producten af zijn, spelen we het scenario af op VBS (Virtual Battlespace), waarbij we onze eigen plannen gebruiken om te kijken of het resultaat is behaald of niet.

 Met vriendelijke groet,

Wmrt Adam de Bekker

Categorieën: Nieuws